Even lima tahunan itu merupakan forum tertinggi dalam kepengurusan DMI yang diikuti oleh seluruh pimpinan pusat, pimpinan wiilayah, dan pimpinan daerah sehingga berhak untuk menentukan kepengurusan da