Adalah al-Qur’an yang tak lain merupakan firman Allah s.w.t. sebagai pedomanan umat manusia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk disampaikan kepada umatnya.